Aflæsning

Indberetning af måleraflæsninger.

Da Stjær Vandværk nu anvender elektronisk aflæs-bare vandmålere, skal du ikke mere foretage indberetning af målerstand pr. 31/12.
 
Aflæsning i forbindelse med flytning skal ske via den ejendomsmægler eller via udlejer for den ejendom, du fraflytter.