Boringer

Stjær Vandværks boringer findes hhv. ved selve vandværket, samt i Stenskoven og i Bakkeskoven. De nærmere placeringer og tilhørende beskrivelser mm. findes ved at klikke på DGU nummeret herunder.

De 3 boringer ved selve vandværket har DGU nummer:

88.889

88.890

88.829

 

Boringen i Stenskoven har DGU nummer:

88.1182

 

Boringen i Bakkeskoven har DGU nummer:

88.1606

 

Boring 88.707 eksisterer ikke

 

Boring 88.1315 blev aldrig etableret, da der ikke var tilstrækkeligt vand i boringen. Den er forlængst sløjfet.