Kvalitetssikring

Ledelsessystem om kvalitetssikring

Alle vandværker, der udpumper mere end 17.000 m3 vand om året, skal indføre systematisk kvalitetssikring på vandværket - et såkaldt ledelsessystem.

I Miljøministeriets bekendtgørelse står der, at formålet er at indføre "en ledelsesmæssig ramme, der sikrer systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevandet."
Ledelsessystemet skal være i brug inden udgangen af 2014.

Krav
Ledelsessystemet indeholder fem elementer:

  • Kortlægning af vandforsyningens produktionssystem og kvaliteten af dette.
  • Kortlægning af vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning og reparation.
  • Vurdering af risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne og en prioritering af indsatsen efter risiko for forurening af vandet.
  • Handleplan, der følger op på den prioriterede indsats.
  • Opfølgning og dokumentation for ovenstående.

Bestyrelsen i Stjær Vandværk har i løbet af efteråret 2014 gennemarbejdet risici fra Boring til Forbruger og dokumenteret dette. Samtidig har vi opbygget et rapporterings-system, således at alle tilbagevendende samt ad hoc opgaver bliver dokumenteret.

Stjær Vandværk opfylder derfor kravene til kvalitetssikring.