Hjem

Velkommen hos Foreningen Stjær Vandværk

 

Stjær Vandværk er et privat vandværk, der forsyner omkring 425 forbrugere i Stjær med rent vand.

Stjær Vandværk er en forening med hjemsted i Skanderborg Kommune.

Formålet er at skaffe rent vand på bedste og billigste måde til foreningens medlemmer.

Vi har pt. 5 vandboringer, hvoraf de 3 boringer er placeret i umiddelbar nærhed af vandværket medens de 2 andre boringer af forsyningssikkerhedsmæssige årsager er placeret hhv. syd og nord for selve Stjær by. Se nærmere her til venstre under Boringer. Vores nuværende produktion af vand andrager ca. 40-50.000 m3 om året, men vi har kapacitet til at producere mere end det dobbelte.

Mange steder i Østjylland er der en del Arsen i vandet, men i Stjær har vi ingen spor af Arsen i vore boringer. Vi har et forhøjet indhold af Aggressiv Kulsyre, men dette filtreres bort på selve vandværket, således at det vand, vi leverer til forbrugerne fuldt ud lever op til alle de krav, der stilles til rent drikkevand.
Vandets hårdhed er ca 13 dH.
Under menupunktet Vandanalyser her til venstre, kan du få adgang til alle de analyser, der er gennemført hos Stjær Vandværk.

Du kan hente en oversigt over, hvad der vises på vores nye elektroniske vandmålere flowIQ 2200+ her.

Stjær Vandværk er endvidere underlagt Skanderborg Kommunes Normalregulativ for Private almene Vandforsyninger, som kan hentes her.

Stjær Vandværk støtter op om Sprøjtefri Have, som blev introduceret på Vandets Dag i 2015. Du kan se en række videoer, som Aarhus Vand har fået fremstillet, der viser, hvordan du kan være med til at sikre vores allesammens grundvand. Se videoerne her.

Kontakt os

Hvis du får mistanke om, at du har fejl på din vandinstallation eller hvis du oplever uregelmæssigheder kan du kontakte os på følgende:

Problemer med vandforsyningen, kontakt Peter Gabriel på telefon 21 13 23 27 eller 64 64 91 60

Spørgsmål til din vandregning, kontakt Børge Frølund Thomsen på telefon 87 43 02 14 (bedst hverdage mellem 18.30 og 19.30)

Spørgsmål eller problemer i øvrigt, kontakt Bent Skovsende på telefon 31 25 10 10

Du kan også sende en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , hvor vi vil komme tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Stjær Vandværk kan også følges på vores side på Facebook, hvor vi vil skrive småt og godt om vandværket, som ikke nødvendigvis vil være at finde her på vores hjemmeside.