Stjær Vandværk

Indkalder til

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 19:30

I Stjær Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning

3)      Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4)      Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5)      Behandling af indkomne forslag

6)      Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7)      Valg af revisor

8)      Eventuelt

 

Da der er stillet forslag om ændring af vedtægterne, sårevisors opgaver og revisionens omfang tydeliggøres, indkaldes der endvidere til:

Ekstraordinær Generalforsamling

Tirsdag den 25. april m2023 kl. 21:00

I Stjær Forsamlingshus

Dagsorden:

1)      Endelig vedtagelse af ændring i vedtægter

2)      Eventuelt

 

Forsalg, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 16. april 2023.